Souboj středočeských lídrů

Školy se potýkají s nedostatkem míst ve školách a školkách, výstavba je zdlouhavá. Jak ji zrychlit? A jak dostat do škol kvalitní učitele?          

Výstavba je zdlouhavá a komplikovaná nejen v oblasti školství. Kvůli byrokracii, složitému stavebnímu řízení a přeregulovanému územnímu plánování mají s výstavbou potíže občané, obce, města, ale i stát. To se musí změnit.

Kvalitní učitele dostaneme do našich škol tak, že je adekvátně zaplatíme. Dnes je průměrný plat ve školství pod 30 000 Kč. Proto má ODS v programu nárůst platu učitelů na 35 000 Kč.

Učitele nesmíme od výuky odrazovat nejrůznějšími nepromyšlenými a ukvapenými projekty typu plošné inkluze v podobě, v jaké ji prosadila současná vláda. Kdyby se vůbec ve školách začal vracet důraz na výuku namísto implementace všech možných projektů, kvalitě vzdělání by to prospělo velmi výrazně.

 

Ovzduší se stále zhoršuje, problémy dělá i opakující se sucho. Jak toto změnit? Co pro to jako poslanec uděláte?        

ODS jasně říká, že se k životnímu prostředí musíme chovat odpovědně a naše přírodní bohatství předat dalším generacím v co nejlepším stavu. Poslední roky je ale téma životního prostředí zneužíváno věrozvěsty globálního oteplování k omezování svobody a škodám například v energetice, které už platíme v cenách energie všichni.

Potřebujeme rychle rozhodnout o dostavbě jaderné elektrárny jako čistého zdroje energie, navíc mnohem levnějšího než tzv. obnovitelné zdroje.

Je potřeba podporovat spíše menší farmáře než velké agropodniky. Ti menší se totiž chovají mnohem šetrněji k naší půdě. Tím zadržíme i více vody v krajině, čemuž by pomohlo i budování rybníku, mokřadů a podobných menších vodních děl.

  

Nemocnice nemají personál. Jak chcete zabezpečit dostupnost zdravotní péče a jak zabránit tomu, aby lékaři a sestry odcházeli jinam, třeba do Prahy? Pomohl by nemocnicím návrat poplatků?

První věc je stabilizovat hospodaření nemocnic, což ODS ve Středočeském kraji už rok dělá. To je nezbytná podmínka pro lepší odměňování lékařů i sester.

Ve všech nemocnicích už máme také firemní mateřské školy nebo dětské skupiny. Tím i dalšími kroky se snažíme zdravotníkům zlepšit zázemí a podmínky pro práci. Hledáme i partnery v zahraničí pro získání personálních posil.

Co se týče poplatků, je jasné, že například návrat plateb za den hospitalizace se všemi „hotelovými“ službami by zdravotnictví pomohl. Na tom se dnes shodují kromě zjevných populistů snad všichni. Navíc pro všechny stejně platí výdajové limity. Pokud zaplatí víc, dostanou prostředky zpět.

 

Jak vyřešit problém s tranzitní dopravou přes středočeský kraj i s dopravou Středočechů do a z Prahy?

Doprava a stav infrastruktury je vůbec jedním z nejpalčivějších problémů Středočeského kraje. Jsme tranzitním regionem, přes který projíždí největší část osobní i kamionové dopravy v rámci celé republiky. Pro obyvatele je klíčová co nejrychlejší dostavba pražského okruhu. Když vidím, jak se k této prioritě staví v Praze vládnoucí strany, je mi z toho smutno. Musí se také dovybudovat obchvaty měst a obcí a další důležité dálniční úseky. To bude ale možné jen tehdy, pokud přijmeme zákon o prioritních stavbách a budeme liberalizovat stavební legislativu a územní plánování. Pokračovat musí i integrace hromadné dopravy s pražskou MHD a výstavba tzv. P+R parkovišť na kraji Prahy.

 

V regionu přibývá seniorů. O kolik je potřeba navýšit do roku 2022 kapacitu v domovech důchodců? Jakým způsobem to zajistit a jak zajistit další potřebnou péči o seniory?

Lidé se po pádu komunismu díky rostoucí kvalitě života dožívají stále vyššího věku, což je velmi pozitivní jev. Nese s sebou, a ve stále větší míře bude nést, i vyšší nároky na zdravotní a sociální systém. Aby byla uspokojena stále rostoucí poptávka po domovech pro seniory, bude muset Středočeský kraj u těch, které zřizuje, do roku 2022 navýšit jejich kapacitu. To bude samozřejmě vyžadovat vyšší prostředky z veřejných rozpočtů, nebo zapojení soukromé sféry. Dále musíme rozvíjet terénní sociální služby a myslet na to, že bude potřeba více alzheimer center. Náš sociální systém musí být více adresný, aby nebyl zneužíván a byly prostředky na výše uvedené priority.

 

Eva Havelková (redaktorka pro střední Čechy, MF Dnes)