Proč jsem podpořil návrh na změnu Ústavy?

„Protože považuji tradiční rodinu, která dnes čelí útokům a zpochybňování jejího smyslu, za základní “stavební” prvek zdravé společnosti. Zaslouží si svoji ochranu. Manželství muže a ženy si zaslouží výsady, ochranu, ale i regulaci chování jeho účastníků ze strany státu, neboť je jeho základním cílem plodit a vychovat děti, a i zajistit tedy i přirozené pokračování a přežití naší společnosti a státu.

Nemám samozřejmě nic proti soužití osob stejného pohlaví. Není nikomu nic do toho, jak a kdo s kým žije. To je a musí zůstat čistě osobní, individuální záležitostí. Je ale zřejmě, že takový vztah nikdy nedokáže naplnit roli tradiční rodiny, která si proto zaslouží vyšší míru ochrany ze strany státu, než jakkoliv jinak definovaný vztah či svazek.“

Jan Skopeček, 19. června. 2018