Komentář ke 100 letům od vzniku vlastní měny

„Je to 100 let, kdy díky prvnímu ministrovi financí Aloisi Rašínovi začal v nově vzniklém Československu perfektně připravený plán kolkování rakousko-uherské měny a vzniku vlastní, samostatné československé měny. Tehdejší politická reprezentace dobře věděla, že k plné suverenitě nového státu je nezbytné zavést vlastní měnu. Přes složitou historii našeho státu, i přes komunisty provedenou měnovou reformu v 50. letech, která ožebračila občany Československa, se naše koruna v průběhu sta let stala symbolem stabilní a kvalitní měny. I dnes je výhodné držet vlastní měnu a díky tomu provádět vlastní, autonomní, na podmínky české ekonomiky uzpůsobenou měnovou politiku. Važme si odkazu Aloise Rašína a přejme naší koruně dalších úspěšných 100 let.“

„Považoval jsem za nezbytné v době, kdy slavíme 100 let naší koruny, abychom připomněli zásluhu na jejím vzniku prvnímu ministru financí Československa Aloisi Rašínovi. Nechci v žádném případě zužovat roli Aloise Rašína pouze na vznik koruny, nebo na jeho roli tvůrce velmi úspěšné hospodářské politiky, díky které se v poválečných letech naše země velmi rychle zvedla. Byl to především obrovský vlastenec, který měl jako jeden z mužů 28. října obrovskou zásluhu na vzniku české státnosti. Ale právě měnová odluka a vznik národní měny je s ním spojen dominantně a zaslouženě a je to dobrá příležitost tuto významnou osobnost i událost české historie připomenout. Kéž by naše koruna vydržela v našich peněženkách jako stabilní a pevná měna dalších 100 let.“

Usnesení PS PČR: V době stého výročí české národní měny a zároveň v době nedávného výročí úmrtí jejího otce, prvního ministra financí Aloise Rašína, se Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, vědoma si důležitosti národní měny, usnáší na tomto slavnostním prohlášení: Dr. Alois Rašín se zasloužil o národní měnu – českou korunu.

Jan Skopeček, březen 2019