Antibabiš nefunguje, chce to vlastní agendu

V souvislosti s kongresem ODS se ve veřejném prostoru diskutuje i tom, s jakými tématy by měla standardní pravice v zásadně změněném politickém terénu oproti minulosti přicházet, jakou agendu nastolovat a řešit. Zcela jasně se i na případu konkurenčních politických subjektů ukázalo, že pouze politika Antibabiš bez vlastní pozitivní i provokativní agendy nefunguje. Svět, doba a politický terén se mění v celém světě a ODS musí na nové společenské fenomény umět reagovat. Pro ODS nicméně musí zůstat základním axiomem její politiky obrana svobody jednotlivce.

Svoboda jednotlivce bude vedle svých tradičních nepřátel a nebezpečí v budoucnu stále více ohrožována i dokonalejšími technologiemi, které nám sice na jedné straně usnadňují život, ale v rukou státu se mohou snadno stát prostředkem k výraznému narušení našeho soukromí. Příkladem za všechny je nedávná diskuze o umožnění identifikace osob kamerovým systémem v našem hlavním městě. To je přesně tím varováním, které by nás mělo motivovat ke stanovení jasné a pevné hranice, kam až stát pustíme ve využívání technologií pro náš monitoring a kontrolu, abychom se jednou nepřiblížili extrémní variantě dohledu v podobě tzv. social scoring, jak ho znají v Číně.

Se svobodou jednotlivce ale souvisí například i některé sílící snahy ve světě o ustavení tzv. cash-less society, neboli bezhotovostní společnosti. Pokud by stát postupně dospěl k likvidaci hotovosti a povinnosti bezhotovostních plateb pod záminkou boje proti korupci, ocitli bychom se zcela v zajetí libovůle centrálních bankéřů a jejich experimentů například se zápornými úrokovými sazbami. Bránit se výběrem peněz z bankovního účtu a držením hotovosti by už prostě nešlo. Je proto na místě vzít si příklad z Kurzova Rakouska, kde zavádějí právo platit v hotovosti do tamější ústavy.

Další téma, které hýbe dnešní světem, je agenda klimatického alarmismu a zeleného náboženství. To má bohužel stále větší potenciál dramaticky zahýbat s prosperitou celé naší země. Naše na průmyslu a tedy i na vysoké spotřebě energie závislá ekonomika s vysokým podílem automobilového průmyslu je tím ohrožena dramaticky. Vždyť celý European Green Deal je mimo jiné i útokem proti automobilismu a jaderné energetice. Ochrana přírody, krajiny a úsilí toto přírodní dědictví předat v co nejlepším stavu dalším generacím je samozřejmě navýsost pravicovou a konzervativní agendou. Dnešní zelené náboženství je však o něčem úplně jiném.

Nejde ale vždy nutně jen o to prosazovat za každou cenu něco nového. Pravicová, konzervativní strana by měla také bránit donedávná samozřejmé a normální věci, jako je například fakt, že neexistuje více jak třicet pohlaví, ale že jsou pouze dvě. Podobných témat tzv. kulturní války je celá řada a ODS by v nich určitě neměla předem skládat zbraně.

 

Komentář MF Dnes, 18. ledna 2020 – Jan Skopeček