Rozvolnění rozpočtových pravidel je neadekvátní a zbytečné. Vláda zneužívá legislativní nouze

„Vláda zneužívá stavu legislativní nouze a vytváří si prostor pro neodpovědné hospodaření na mnoho let dopředu. Jinak nelze hodnotit snahu vládní koalice protlačit na dnešní schůzi Sněmovny novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Přestože dnes nevíme, jak hluboká a dlouhá recese nás v důsledku koronaviru čeká, tlačí vláda na významné rozvolnění zákona o rozpočtové odpovědnosti až do roku 2027! Pro příští rok chce zvýšit limit strukturálního schodku rozpočtu z 1 % na 4 % a následně snižovat o 0,5 procentního bodu v následujících letech. Je těžko uvěřitelné, že tato legislativní změna byla provedena bez diskuze s Rozpočtovou radou, která ve svém odmítavém stanovisku říká, že existují nástroje v rámci stávajícího zákona, které umožňují vládě reagovat fiskální politikou na mimořádné situace spojené s významnými ekonomickými problémy, aniž by byla vláda 1% limitem vázána. I dnešní predikce samotného MF ČR, která počítá v r. 2021 s 3,1% ekonomickým růstem, ukazuje na neadekvátnost a zbytečnost tak zásadního rozvolnění rozpočtových pravidel. Právem se tak lze obávat, že toto rozvolnění má vytvořit vládě prostor pro rozpočtový populismus a neodpovědné hospodaření v následujícím období bez jakékoliv vazby na řešení negativních důsledků koronaviru.“

Jan Skopeček, 7.dubna 2020