Další obří deficit na obzoru

Na obzoru další obří deficit. Můžeme si to dovolit? Koho tím zadlužujeme? Je takový deficit opravdu potřebný? Jsou deficitem vzniklé peníze vůbec dobře a efektivně využitelné? A není důvod si spíše „utáhnout opasky“?

Další obří deficit určitě potřebný není, je kontraproduktivní. Znovu nás dramaticky zadluží a posílí stát na úkor soukromého sektoru, což je špatně kdykoliv, dvojnásobně pak v době kovidovými restrikcemi omezeného hospodářství. Deficit samozřejmě zaplatíme my všichni, naše děti a děti našich dětí vyššími daněmi v budoucnu, případně vyšší inflací a tím, že rozpočtové prostředky budou místo do potřebnějších oblastí a veřejných statků směřovány na platby úroků a splátek státního dluhu.

A nejen to, vzhledem k tomu, že státní dluhopisy stále ve větší míře nakupují ve světě obchodní a dokonce i centrální banky, vytváříme si tzv. začarovaný kruh. Nižší kvalita státních dluhopisů plynoucí z vyššího státního dluhu zhorší bilanci obchodní banky, ta požádá stát o pomoc, který k tomu bude muset vydat další dluhopisy za ještě větší úrokovou míru, a tedy ještě více zhorší udržitelnost svých veřejných financí, což se znovu projeví ve větším riziku jím emitovaných dluhopisů v bilancích bank. Pak přijde na pomoc centrální banka, která na sekundárním trhu odkoupí státní dluhopisy, aby umožnila další zadlužování vlád a pomohla obchodním bankám v potížích. Do ekonomiky, resp. finančního systému se dostává více peněz, nafukují se bubliny, finanční sektor vůči reálné ekonomice bobtná a jeho stabilita je větším rizikem pro celou ekonomiku.

Přímo proti rozšíření možnosti ČNB nakupovat nejen státní dluhopisy jsem vedl bitvu v uplynulých letech na půdě Sněmovny. Nakonec jsem z toho vybojoval jen roční omezenou platnost zákona, ale novela, která to má umožnit ČNB na „věčné časy“, už ve Sněmovně leží znovu. Ale vysvětlujte tyto konsekvence poslancům a poslankyním, z nichž většina byla schopna hlasovat pro vysoké deficity v dobách slušného ekonomického růstu. Představa, že se zachovají racionálně a odpovědně vůči dalším generacím v dnešní kovidové době, je iluzorní.

Otázka efektivity využitých peněz z deficitu záleží na tom, vůči čemu efektivitu měříme. Z hlediska vládní koalice bude cílem těchto peněz uplatit před sněmovními volbami své voličské skupiny znervóznělé chaotickým jednáním vlády v druhé vlně koronaviru. V tomto smyslu jako předvolební dáreček mohou v očích vládních politiků být těmi nejefektivněji vynaloženými penězi. Pro nás ostatní jsou to samozřejmě peníze prošustrované.

Jan Skopeček pro Newsletter IVK, říjen 2020