Narodil jsem se 21.10.1980 ve středočeském městě Hořovice, kde dodnes žiji a kam se vždy rád budu vracet. Střední školu ekonomického zaměření jsem absolvoval v nedalekém Berouně. Následně jsem studoval na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích ve studijním programu Ekonomika a management (promoval jsem v roce 2004), posléze na Vysoké škole ekonomické v Praze v programu Hospodářská politika a správa (promoval jsem v roce 2006). Ekonomie mě zaujala natolik, že se jí věnuji nadále. Na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze přednáším kurz Ekonomie veřejného sektoru. Mezi oblasti mého odborného zájmu patří především zmíněná ekonomie veřejného sektoru, teorie ekonomické integrace a dějiny ekonomického myšlení se zaměřením na tzv. školu public choice.

Během studia na VŠE v Praze jsem absolvoval kurz ekonomie vedený prezidentem Václavem Klausem, který mi následně nabídl uplatnění. V letech 2006 – 2013 jsem pracoval v Kanceláři prezidenta republiky jako poradce prezidenta. V roce 2009 jsem se stal výkonným ředitelem Centra pro ekonomiku a politiku, tzv. think tanku podporujícího myšlenky tržní ekonomiky bez přívlastků, svobodného podnikání s minimem státních intervencí a myšlenky liberálních osobností.

Do ODS jsem vstoupil v roce 2001, v současnosti jsem členem širšího vedení, tedy Výkonné rady ODS. V roce 2004, 2008 a 2012 jsem byl za ODS zvolen do Zastupitelstva Středočeského kraje, kde nyní působím jako předseda Kontrolního výboru. Jsem rovněž členem městského zastupitelstva a radním v Hořovicích. Co se politického přesvědčení týče, považuji za nejcennější a zároveň nejohroženější hodnotu svobodu člověka, která čelím útokům nejen ze strany standardní levice v podobě ideologie socialismu, ale i ze strany nových a možná nebezpečnějších levicových ideologií, jako je environmentalismus, multikulturalismus, feminismus apod. Ideálem je pro mě malý stát s minimem přerozdělování a tedy i nízkými daněmi. Stát, který neklade svým občanům překážky v podobě regulací, nařízení a zbytnělé byrokracie. Stát, který je složen z individuálních svobodných občanů respektujících základní hodnoty naší civilizace, jako je úcta k tradiční rodině, soukromému vlastnictví a osvědčeným tradicím zděděným od předchozích generací. Za nejúspěšnější, nejefektivnější a blahobyt přinášející systém považuji kapitalismus.

Jsem ženatý, žiji s manželkou Lucií. Mezi mé záliby patří především literatura, hudba, cestování a sport.